Projekt om jord og grundvand fra Miljøstyrelsen, 13, 1995

Økotoksikologiske jordkvalitetskriterier

09-10-1995Økotoksikologiske jordkvalitetskriterier er et udtryk for de højeste koncentrationer i jordmiljøet ved hvilke, der ikke forventes økotoksikologisk effekt; jordkvalitetskriteriet kan også betegnes Predicted No-Effect Concentration - PNEC. I rapporten gennemgås kort vurderingsprincipper for fastsættelse af økotoksikologiske jordkvalitetskriterier. Der er fastsat økotoksikologiske jordkvalitetskriterier for 13 udvalgte stoffer og stofgrupper. Baggrunden for denne fastsættelse fremgår af databladene i rapporten.Læs publikation