Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 52/1995

Miljøstyring i mindre virksomheder

30-10-1995PROJEKTOPBYGNING; Udvikling af miljøstyringssystem for mindre virksomheder; Udvikling af en håndbog for kommunale aktiviteter i forhold til miljøstyringssystemet; Formidling af projektets resultater; Kommunernes baggrund for deltagelse og rolle i projektet; Præsentation af de deltagende virksomheder; PROJEKTFORLØB OG EVALUERING; Udarbejdelse af testhåndbøger; Udvælgelse af virksomhederne; Introduktion og igangsætning af kortlægning; Midtvejsseminar/fællesmøde; 4 virksomheder trækker sig ud; Evaluering af virksomhedernes udfyldelse af testhåndbøgerne; HÅNDBØGER TIL MILJØSTYRING I MINDRE VIRKSOMHEDER; Endelig version af håndbøger; KOMMUNENS HÅNDBOG; Baggrund for håndbogens indhold; Beskrivelse af samspillet mellem kommunens håndbog og miljøstyringssystemet; Krav til forvaltningen ved vejledning og opfordring til miljøstyring i de mindre virksomheder i kommunen; ERFARINGER; Hvilke virksomheder kan gennemføre miljøledelse efter håndbøgerne?; DEN MILJØMÆSSIGE EFFEKT AF PROJEKTET PÅ DE DELTAGENDE VIRKSOMHEDERLæs publikation