Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 46/1995

Indsamling af bioaffald fra erhverv

01-10-1995

PLANLÆGNING AF FORSØGET; Virksomhedstyper; Affaldsfraktioner; Opsamlingssystemer; Fastlæggelse af indsamlingssystem; Arbejdsmiljø og hygiejne; BESKRIVELSE AF INDSAMLINGSFORSØGET; Interviewundersøgelse; Kontrolsortering; Indsamlede mængder, volumen m.m.; Konsekvenser for : biogasanlægget : arbejdsmiljøet; ERFARINGER OG ANBEFALINGER; Virksomhedstyper; Affaldsfraktioner; Opsamlingssystem; Afemballering; Indsamling; Information; Aktiviteter og ressourceforbrug; FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTELSE AF ORDNING; Planlægning; Opfølgning; Aktivitetsplan; BILAG; Oversigt over deltagende virksomheder i etape 1 og 2; Affaldsfraktioner; Opsamlingsbeholdere; Samlede bioaffaldsmængder; Registrering af bioaffald i 13 uger; Fyldningsgrader for virksomheder med minicontainere; Spørgeskema ved interviews; Resultater af kontrolsortering; Aktivitetsplan; Vurdering af konsekvenser for Nordsjællands Biogasanlæg

Læs publikation