Erfaringsopsamling på amternes registreringsundersøgelser

02-10-1995I rapporten er beskrevet en undersøgelse, som er iværksat for at få et overblik over de hidtidige udførte registreringsundersøgelser, som amterne har lavet i medfør af affaldsdepotloven. Undersøgelsen bygger på 8 udvalgte brancher, som er gennemgået med henblik på at vurdere mulige kilder til forurening, der hyppigst forekommer, samt hvilke forureningestyper og -niveauer, der ofte findes ved undersøgelser inden for de enkelte brancher.Læs publikation