Projekt om jord og grundvand fra Miljøstyrelsen, 7, 1995

Erfaringer med in-situ afværgeforanstaltninger

09-10-1995I denne rapport gives et overblik over danske erfaringer med in-situ afværgeforanstaltninger. Hovedvægten er lagt på beskrivelse af de anvendte in-situ teknikker samt erfaringer, der har været omkring projektforløbene. I rapporten er beskrevet hvilke overvejelser, der bør foretages, inden der skal træffes beslutning om den bedst egnede in-situ afværgeforanstaltning.Læs publikation