Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 53/1995

Elektriske og elektroniske produkter

30-10-1995DEFINITIONER; Hvad er elektronik og hvornår er det skrot?; Det overordnede produktflow; Interessenter og aktører; SUPPLERENDE VIDENINDSAMLING; Litteratursøgning : kategorier : referenceopdeling : konklusion på litteratursøgningen; Besøg og interviews : relevante erfaringer og problemstillinger; ELEMENTER I EN KOMMENDE INDSAMLINGSORDNING; Indsamlingsordningens målsætning; Eksisterende indsamlingssystemer; Indsamlingssystemets kilder : husholdninger : erhverv, kontorer og institutioner : faste installationer : producenter, importører, forhandlere; Elementer til et indsamlingssystem : hente eller bringe? : nye og gamle produkter i tilbagetagningsordninger; Indledende koncept for behandling og bortskaffelse; PRIORITERING AF SKROTKATEGORIER; Kriterier for bortskaffelse; Affaldsmængder fra elektriske og elektroniske produkter; Produkternes materiale/stofindhold; De problematiske modulers miljøbelastning : billedrør : bestykkede printkort : flammehæmmet plast : nikkel-cadmiumbatterier : kviksølvholdige komponenter : CFC i kølemøbler : kobber : displays : andre problematiske komponenter/materialer : sammenfatning angående miljøproblemer ved bortskaffelse; Prioriteringsmodel : ens vægtning : miljømæssig vægtning: ressourcemæssig vægtning : volumenreduktions vægtning; INDSAMLING AF PRIORITEREDE PRODUKTER; Indsamlingskoncepter : lyskilder : hårde hvidevarer : underholdningselektronik : kontorudstyr : restgruppe; Fraktioneringskoncepter; TEKNOLOGIVURDERING; Billedrør : genvinding : VICOR : Züblin : teknologikonklusion : miljøkonklusion; Printplader : genvinding : Brixlegg : DAME : metalplast adskillelse - Resortek; Flammehæmmet teknisk termoplast; Omsmeltning : pyrolyse : genvinding ved : pyrometallurgi : hydrometallurgi; Kviksølvholdige lyskilder; Anbefalinger vedrørende teknologiudvikling; Forventede materialetyper og mængder; ANVENDELSESMULIGHEDER OG MARKEDER; Afsætning af basismetaller; Prisudviklingen for basismetaller; Markeds- og situationsanalyse i Danmark : danske initiativer til en miljørigtig skrotning af elektriske og elektroniske produkter; Markedssituationen i øvrigt : bortskaffelsespriser generelt : bortskaffelsespriser og markedsforhold i Tyskland; Status for returtagning af elektriske og elektroniske produkter i udvalgte europæiske lande : England : Holland : Schweiz : Sverige; Opsamling og anbefalinger; ORGANISATORISKE ASPEKTER; Aftaler og tilbagetagningsordninger : danske erfaringer : udenlandske erfaringer : tilbagetagning på elektronikområdet; Mærkning og pant; Lovgivningsmæssige aspekter : aspekter vedr. aftaler : aspekter vedr. tilbagetagning; Organisering af indsamlingen : indsamlingsordninger : eftersortering, demontering og behandling; Finansiering af indsamlingen : gebyr ved køb : producentens bidrag : affaldsgebyr; KONCEPT FOR BORTSKAFFELSE; Idealistisk betragtning; Produkter i forskellige bortskaffelsestyper : brug/indsamling, sortering og procesfastlæggelse : demontage : CFC-aftapning/udvinding : shreddersystem : forbrænding : fjernelse af kviksølv : minishredder : kabelrecycling : forbrænding af flammehæmmet plast : metalværker for sekundære råvarer : NiCd-batteri recycling : bortskaffelse af billedrør : afdrejning af selentromle : recyclingsprocesser; Bortskaffelsesteknologierne : schredderanlæg : kabelgenvinding; Metodevalg samt mangler ved metoden; Indsamling, sortering og procesfastlæggelse : sekundære kobberværker; Bilag; Mængder af miljømæssigt problematiske byggeklodser i elektriske og elektroniske produkter; Prioritering med ens vægtning; Prioritering med vægt på miljøbelastning; Prioritering med vægt på ressourcer; Prioritering med vægt på volumenreduktionLæs publikation