Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 43/1995

Brancheanalyse beton - renere teknologi ved betonfremstilling

Delrapport fase 4 : Livscyklusanalyser

01-10-1995

OPSTILLING OG AFGRÆNSNING AF LIVSCYKLUSANALYSEMODEL; Beskrivelse af analysemodel : indvinding og forarbejdning : betonproduktion : opførelse : drift : nedrivning og afhændelse; Udvælgelse af miljøtemaer og miljøparametre : ressourceforbrug : sundhedsbelastninger : miljøbelastninger; Afgrænsning af modellen : afgrænsning i forhold til : miljøtemaer : produkternes livscyklus : geografiske afgrænsninger : tidsmæssige afgrænsninger : andre afgrænsninger; Udvælgelse af 4 betonprodukter; EDB-VÆRKTØJ TIL LIVSCYKLUSANALYSER; Opbygning af edb-værktøj; LIVSCYKLUSANALYSER; Beskrivelse af 4 betonprodukter : fabriksprodukt : in-situ støbt brokantbjælke : betonvare : Ø250 betonkloakrør : betonelement 215 mm spændbetondæk : letbetonelement 100 mm porebetonindervægselement; Resultater af livscyklusanalyser : vurdering af miljøpåvirkninger : i en kantbjælkes livscyklus : i et kloakrørs livscyklus : i et elementdæks livscyklus : i en porebetonindervægselements livscyklus; Parameteranalyser; Usikkerheder og vurderinger af resultater : usikkerhed på indsamlede data : variationer imellem virksomheder (betonprodukter) : sammenligning med andre projekter (betonprodukter) : produktion kontra anvendelse (opvarmning); BILAG; Ordliste; Energinotat; Matrixberegning

Læs publikation