Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 41/1995

Brancheanalyse beton - renere teknologi ved betonfremstilling

Delrapport fase 2 : Udpegning af pilotvirksomheder - miljøpåvirkningsprofiler

19-10-1995

Gennemgang af miljøforhold; NØGLETAL FOR MILJØBELASTNING; Udvælgelse af parametre; Forudsætninger; Nøgletal : Produktion af fabriksbeton, betonvarer, betonelementer, letbetonelementer; Bemærkninger til nøgletal : energiressourcer : matrialeråstoffer : vand : arealråstoffer : emissioner til luft : emissioner til vand : fast affald : affald til specialbehandling; Skøn over usikkerheder; BESKRIVELSE AF BETONPRODUKTION; Fabriksbeton; Betonvarer; Letbetonelementer; MULIGHEDER FOR REDUKTION AF MILJØBELASTNING; Nordsjællands Færdigbeton A/S, Helsingør : Unicon Beton I/S, afd. Ringe : Spæncom, A/S Dansk Spændbeton, afd. Hedehusene : energisyn, elområdet; H+H-INDUSTRI A/S, afd. Gadbjerg; BILAG; Miljøgennemgang (udsendt til udpegede virksomheder); Opdeling i delprocesser; Spørgeskema til miljøgennemgang; Introduktionsfolder

Læs publikation