Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 42/1995

Brancheanalyse beton - renere teknologi ved betonfremstilling

Delrapport fase 3: Miljøpåvirkningsprofiler for underleverandører og brugere af beton

01-10-1995

NØGLETAL FOR MILJØPÅVIRKNINGER; Udvælgelse af parametre; Forudsætninger; Nøgletal : cement : flyveaske : mikrosilica : vand : sømaterialer : granit : luftindblandingsmiddel : plastificeringsmiddel : superplastificeringsmiddel : formolie : brændt kalk : aluminiumspulver : træ : stål : plast : mineraluld : celleplast : opførelse : passiv brug : reparation : nedrivning : knusning : deponering; BESKRIVELSE AF MATERIALER OG PROCESSER; Cementproduktion; Flyveaskeproduktion; Mikrosilicaproduktion; Vandindvinding; Sømaterialeproduktion; Granitproduktion; Luftindblandingsmiddel; Plastificeringsmiddelproduktion; Superplastificeringsmiddelproduktion; Formolieproduktion; Produktion af brændt kalk; Aluminiumspulverproduktion; Produktion af : træ : stål : plast; Mineraluldproduktion; Celleplastproduktion; Opførelse; LITTERATURDATA; Cement; Flyveaske; Mikrosilica; Sømaterialer; Tilsætningsstoffer generelt; Stål

Læs publikation