Projekt om jord og grundvand fra Miljøstyrelsen, 12, 1995

Toksikologiske kvalitetskriterier for jord og drikkevand

02-11-1995Rapporten indeholder datablade med sundhedsmæssigt baserede kvalitetskriterier for jord og drikkevand for 34 kemiske stoffer/stofgrupper. Der gives desuden en kort beskrivelse af principperne for de toksikologiske vurderinger, der har dannet grundlag for kvalitetskriterierne.Læs publikation