Miljøprojekt, 311; Environmental project, 311, 1995

Surface Water Model for Pesticides - SLOOTBOX

14-11-1995

Modellen SLOOTBOX er en hollandsk model, der kan simulere kemikaliers transport, fordeling og omsætning i overfladevand. Der er foretaget ændringer i modellen for at beskrive danske forhold. Således er der foretaget en ny beskrivelse af fordampningshastigheden, optagelse i planter samt af kilderne til forurening af overfladevand med bekæmpelsesmidler. Et dansk standardscenarie, som kan bruges i forbindelse med risikovurdering af bekæmpelsesmidler, er foretaget.

Læs publikation