Miljøprojekt, 305, 1995

Renere teknologi i renseribranchen

02-11-1995I projektet beskrives branchen generelt med hensyn til bl.a. størrelse, omsætning, anvendte teknologier samt miljø-, energi- og arbejdsmiljøforhold. Renseribranchen er fundet meget inhomogen, specielt mellem renserier med ældre, åbne rensemaskiner og renserier med nyere, lukkede maskiner. En anden forskel findes mellem renserier med og uden vask. Indsatsbehovet i branchen som helhed er fundet størst inden for kemisk arbejdsmiljø, jord- og grundvandsbeskyttelse samt indsamling af kemikalieaffald.Læs publikation