Projekt om jord og grundvand fra Miljøstyrelsen, 11, 1995

Overvågning af grundvandet baseret på nye geofysiske målemetoder

02-11-1995Denne rapport illustrerer, hvorledes overvågning af grundvandet kan effektiviseres og kvalitetsforbedres gennem optimal udnyttelse af de kortlægningsresultater, som i dag kan opnås ved at anvende geofysiske målemetoder. Rapporten indeholder en beskrivelse af de elementer, der indgår i et overvågningsprogram, og hvorledes det praktiske arbejde med indsamlingen af data kan udføres.Læs publikation