Miljøprojekt, 310; Environmental project, 310, 1995

Modelling of Leaching of Pesticides - PESTLA and MACRO

14-11-1995

PESTLA er en hollandsk udvaskningsmodel for bekæmpelsesmidler. Fra en teoretisk synsvinkel er denne model ikke tilstrækkelig i relation til forholdene i Danmark, idet modellen ikke tager hensyn til dræning, overfladeafstrømning og transport af bekæmpelsesmidler gennem jordens makroporer, som findes i mange lerede jorder. Den svenske model, MACRO tager de nævnte forhold i betragtning og er mere passende for danske forhold. Standardscenarier til brug for risikovurdering med hensyn til jordtyper, afgrøder og klimatiske betingelser er foreslået.

Læs publikation