Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 54/1995

Måleprogram for phthalater på 3 danske renseanlæg

08-11-1995GENNEMFØRELSE; Prøvetagning; Analyse; Vurdering af analysemetoder; RESULTATER OG DISKUSSION; Påvisninger; Prøvetagningskontrol; Koncentrationer; BEARBEJDNING AF RESULTATERNE; Massestrømsfordeling; Specifikke mængder; BILAG; Analyseresultater; Analysemetodik : Miljø-Kemi : Dansk Teknologisk Institut : Danmarks Miljøundersøgelser; MængdeberegningerLæs publikation