Projekt om jord og grundvand fra Miljøstyrelsen, 16, 1995

Kildestyrkevurdering af gamle lossepladser

30-11-1995

I rapporten er opstillet en model til bestemmelse af lossepladsers perkolatmængde ud fra kendskab til slutafdækningen og de lokale klimatiske forhold. Typiske perkolatsammensætninger er gengivet i rapporten. Der er endvidere indsamlet og behandlet et omfattende datamateriale fra lossepladsundersøgelser i Danmark.

 

Læs publikation