Implementation of Model for Atmospheric Transport of Chemicals

14-11-1995

OPS-modellen er en del af det hollandske USES-system til risikovurdering af kemikalier og bruges til at beregne spredning af luftforurening fra punktkilder. For at vurdere muligheden for at benytte OPS-modellen under danske forhold er der foretaget en sammenligning mellem OPS og den danske forureningsmodel - OML. Resultatet var, at standardværdierne for koncentrationerne og afsætningsfluxene for kemikalier ifølge OPS-modellen kan benyttes under danske forhold

Læs publikation