Miljøprojekt, 308; Environmental project, 308, 1995

Fate Model for Organic Chemicals in Sewage Treatment Plants

14-11-1995

SimpleTreat er en simuleringsmodel for beregning af kemikaliers transport, fordeling og omsætning i biologiske rensningsanlæg. SimpleTreat er en del af det hollandske risikovurderingssystem, USES, og er også anbefalet i EUs risikovurderingsvejledning for kemikalier. Der er blevet foretaget ændringer af SimpleTreat, som giver mere fleksibilitet med hensyn til renseanlæggets udformning, og normalparametrene under danske forhold er defineret. Den ændrede model er sammenlignet med den observerede fjernelse af 19 organiske stoffer i 3 danske renseanlæg.

Læs publikation