Miljøprojekt, 307; Environmental project, 307, 1995

Evaluation of the SimpleBox Model for Danish Conditions

14-11-1995

SimpleBox er en model af "Mackay-type", som anvendes i det hollandske USES-system, og som også anbefales til i EU's tekniske vejledning om risikovurdering af kemikalier til beregning af de regionale koncentrationer af kemikalierne. I rapporten er SimpleBox blevet vurderet og tilpasset danske forhold. Der er foretaget en følsomhedsanalyse og quasi-dynamiske simuleringer. Endelig er en Mackay niveau 3 model med 3 compartments blevet udviklet for at tage højde for de geografiske forhold i Danmark.

Læs publikation