Orientering fra Miljøstyrelsen, 6/1995

Brancheorientering for jern- og metalgenvindingsvirksomheder

15-11-1995Brancheorienteringen er udarbejdet med henblik på behandlingen af miljøgodkendelser efter miljøbeskyttelsesloven for K2-virksomheder, som skal have indsendt ansøgning om miljøgodkendelse senest 1. juli 1995. I orienteringen er samlet den viden, der i øjeblikket findes om jern- og metalgenvindingsbranchens forhold med relation til miljø- og arbejdsmiljøområdet. Orienteringen behandler de forskellige miljøforhold, der har relevans ved en miljøgodkendelse og indeholder bl.a. eksempler på krav, der typisk kan stilles virksomhederne.Læs publikation