Miljøprojekt, 304, 1995

Brancheanalyse beton - renere teknologi ved betonfremstilling

06-11-1995Rapporten giver et økonomisk, teknologisk og miljømæssigt overblik over betonbranchens 4 delbrancher: Fabriksbeton, betonelementer, betonvarer og letbeton. Ved beskrivelse af miljøforhold er alle faser i betonens levetid fra udvinding af råstoffer til nedrivning og bortskaffelse inddraget. For hver delbranche er beskrevet en typisk virksomhed, miljøforhold ved udvinding af råstoffer, forarbejdning, opførelse, nedrivning og bortskaffelse er registreret, og der er foretaget en livscyklusanalyse af et betonprodukt.Læs publikation