Redegørelse fra Miljøstyrelsen, 1/1995

Tungmetaller

16-03-1995Den danske indsats for at begrænse forureningen med tungmetaller - især cadmium, bly og kviksølv - startede for over 10 år siden. De samlede udslip af de 3 nævnte tungmetaller er siden reduceret betydeligt, men der sker imidlertid stadig en tilvækst i den samlede mængde af cadmium og bly, som findes i varer, der er i brug. Der er således fortsat behov for primært en forebyggende indsats. Denne redegørelse omhandler en række igangværende og kommende initiativer på området.Læs publikation