Miljøprojekt, 285; Environmental project, 285, 1995

Traffic PAH and Other Mutagens in Air in Denmark

28-03-1995

Polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH) indeholder en række bestanddele med mutagene og/eller carcinogene virkninger. Projektet sigter mod at vurdere trafikkens bidrag til PAH-emissionerne og at fastlægge PAH-niveauet forskellige steder i Danmark. Desuden er der gennemført en vurdering af de sundhedsmæssige virkninger af PAH og andre polycykliske organiske stoffer (POM).

Læs publikation