Miljøprojekt, 286, 1995

TIC-nettets indsats for renere teknologi i mindre virksomheder

20-03-1995De teknologiske informationscentre i Danmark (TIC) har gennemført en kampagne for at styrke miljøarbejdet i de mindre virksomheder. Rapporten beskriver uddannelse af TIC-medarbejderne, udvikling af en metode til miljøgennemgang af mindre virksomheder (diagnoseværktøj) samt resultater og erfaringer fra miljøgennemgang af 159 mindre danske virksomheder. Rapporten viser, at der ved brug af værktøjet på kort sigt sættes miljøarbejde i gang i mere end halvdelen af virksomhederne.Læs publikation