Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 14/1995

Ståls livscyklus i forskellige anvendelsessituationer

24-03-1995KONSTRUKTION AF STÅLBASEREDE PRODUKTER; Skrotbaseret stål : problemer forbundet med fremstilling af skrotbaserede stålkvaliteter; Introduktion til metodegrundlag for livscyklusvurderinger : afgrænsning af livscyklus : fremgangsmåde ved opgørelsen; BESKRIVELSE AF PROBLEMOMRÅDER; RETNINGSLINIER; Generelle retningslinier for miljørigtig anvendelse af stål : valg af stålmateriale : materialekombinationer : overfladebehandling : implicit og eksplicit valg af fremstillingsprocesser : montage/demontage : specifikation : betjeningsvejledning : skrotningsmetode; Retningslinier for miljørigtig anvendelse af stål : situations- og livsforløbsopdelt indeks til retningslinier; APPENDIKS; Retningslinieindeks; Stålfremstilling på Det Danske Stålvalseværk; BortskaffelsessystemerLæs publikation