Miljøprojekt, 282; Environmental project, 282, 1995

Neurotoxicology

23-03-1995

Rapporten gennemgår definitioner, kriterier samt humane og dyreeksperimentelle undersøgelsesmetoder inden for neurotoksikologien. De forskellige undersøgelsesmetoder beskrives og diskuteres, og områder hvor yderligere forskning er nødvendig udpeges. Desuden diskuterer rapporten kriterierne i EU vedr. klassificering og mærkning af kemiske stoffer i relation til direktiv 67/548/EØF, herunder hvorvidt kriteriet sikrer en tilstrækkelig beskyttelse af befolkningen mod nerveskadende effekter.

Læs publikation