Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 18/1995

Miljøstyring, miljøcertificering og Informationssystemet for Renere Teknologi (RENTEK)

17-03-1995

MILJØLEDELSESSYSTEMER; BS 7750 og EMAS; ICC; ISO/TC 207; RENTEKSYSTEMET; Kortstrukturen i proceskortene; Kortstrukturen i stof/produktkortene; EMAS OG RENTEK; Hovedpunkterne i EU's miljøledelsessystem EMAS : miljøpolitik/policy : indledende miljøgennemgang : miljøstyringssystemet : miljømål : miljøprogram : miljørevision : miljøredegørelse : godkendelser, registrering og offentliggørelse; VURDERING AF RENTEKSYSTEMET I FORHOLD TIL EMAS; Proceskort; Stof/produktkort; FORSLAG TIL ÆNDRINGER I RENTEK; BILAG; Firm. Sur-Tech A/S' miljøledelsessystem BS7750 og RENTEK; DS-vurdering af RENTEK; Overordnede kort om miljøledelsessystemer i RENTEK

Læs publikation