Miljøprojekt, 289; Environmental project, 289, 1995

Electronics and the Environment

23-03-1995

Vejledningen er udarbejdet med henblik på vurdering af de miljømæssige farer/fordele ved valg af komponenter i forbindelse med udformning, specifikation og fremstilling af miljømæssigt forsvarlige elektronikprodukter. Der er udviklet og anvendt analyseværktøjer til vurdering af kvantitative data, og de fundne data er blevet lagret i en database med mere en 100 forskellige komponenter. Det påvises, at komponenterne indeholder en lang række forskellige stoffer og materialer, og at disse indvirker på miljøet, både når produkterne anvendes, og når de bortskaffes efter endt brug.

Læs publikation