Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 17/1995

Branchekonsulentordning om renere teknologi på svineslagterier

17-03-1995VANDFORSYNING; VANDFORBRUG; Vanddiagram og -målere; Aflæsning af forbrug; Rapportering og EDB-systemer; Vandforbrug til enkeltprocesser; SPILDEVAND; Kloaksystem; Simplere forrensning af spildevand; Flotation of anden avanceret rensning; Oprensning nær forureningskilden; Statistik over forureningsmængder; Spildevandsafgifter; VANDOMKOSTNINGER, TOTAL; BIPRODUKTER TIL KØDFODERFABRIK; FAST ORGANISK AFFALD; MILJØFORHOLD, GENERELT; VIDEREFØRELSE AF BESØGSORDNING; SPECIELLE SVINESLAGTERIER; GENBRUG AF VAND; IDEKATALOG; BILAG; Oversigt over deltagere i styringsgruppemøder; Slagte- og vanddata : 1. og 2. runde; Vandudgifter : 1. og 2. runde; Sammenligning af slagtetal, vandforbrug og -udgifter i 1991 og 1993; Energidata (varmt vand/el/varme) 2. runde; Leverancer til kødfoderfabrik; Eksempler på rapporter fra 1. og 2. konsulentbesøgLæs publikation