Vejledning fra Miljøstyrelsen, 1/1995

Skydebaner

15-05-1995I vejledningen, der er en revision af "Støj fra skydebaner" (Vejledning fra Miljøstyrelsen, 2/1979), angives retningslinier for vurdering af skydebaner i den fysiske planlægning og efter bestemmelserne i miljøbeskyttelsesloven. Vejledningen gælder såvel for civile som for militære skydebaner.Læs publikation