Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 33/1995

Grænseværdier for trafikforurening

30-05-1995VURDERING AF UDVALGTE, BETÆNKELIGE FRAKTIONER; Kulilte; Nitrogendioxid; Svovldioxid; Støv/sod (partikler); Bly; Kulbrinter : alkener : benzen : aldehyder : PAH og mutagene forbindelser : alkylbenzener; Ozon; PAN; Øvrige udstødningskomponenter; KOMBINATIONSEFFEKTER; Allergi; Kræft; Luftvejsirritation; NYERE, CENTRALE VURDERINGERLæs publikation