Orientering fra Miljøstyrelsen, 4/1995

Brancheorientering for asfaltindustrien

16-05-1995Brancheorienteringen opregner kvantitativt eller kvalitativt de mulige forureninger, der kan opstå fra de forskellige delprocesser og sædvanlige biaktiviteter i forbindelse med asfaltproduktion. De forskellige rense- og renere teknologiløsninger, der enten allerede er kendte eller under forsøg, gennemgås, og der afsluttes med anbefalinger af, hvad der må anses for bedste, tilgængelige teknologi, og hvorledes dette bør følges ved indretning af asfaltfabrikker.Læs publikation