Vejledning fra Miljøstyrelsen, 2/1995

Beregning og måling af støj fra skydebaner

15-05-1995Vejledningen angiver retningslinier for beregning efter den såkaldte fællesnordiske beregningsmetode for skydebaner og for måling af støj fra civile og militære skydebaner. Vejledningen omfatter derimod ikke beregning og måling af støj fra militære skyde- og øvelsesterræner, hvilket vil blive behandlet i en særskilt vejledning, som forventes udgivet ultimo 1995.Læs publikation