Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 32/1995

Afsætning af kompost og bioafgasset dagrenovation

09-05-1995PRODUKTER; Generelt om analyse og deklarering af organiske produkter; Kompostprodukter; Biogasprodukter af kildesorteret, organisk dagrenovation; Konkurrerende produkter; Tungmetaller og urenheder; Mængder og priser; AFTAGERE OG ANVENDELSESOMRÅDER; Grønne områder; Landbrug; Planteskoler; Frugtavl; Pyntegrønt og skovbrug; Væksthusgartnerier; Private husholdninger; PRODUCENTER; Organisering og kontakt til aftagere; Generelle afsætningsinitiativer; Bredt informationsmateriale; Målgrupperettet informationsmateriale; Specielle arrangementer; RESULTATER AF MINDRE MARKEDSUNDERSØGELSE; Produkternes profil; Profesionel afsætning; Information og dokumentationskrav; Forbrug og forbedringsmuligheder; PRODUKTKONTROL OG BRANCHEORGANISATION; Offentlig kontrol og krav; Branchekontrol af kompostprodukter; Branchegarantiordning; Brancheorganisering; Standardkontrakt om levering af kompost/afgasset biomasse; Standardiseringstiltag; BILAG; Spørgeskema til producenterLæs publikation