Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, 10, 1995

Væksthusgartneres belastning med insekticider

20-06-1995

Plasma-kolinesterase-aktiviteten blev målt hos væksthusgartnere og skolelærere (kontrolgruppe). For skolelærerne som helhed var der ingen årstidsvariation, mens der var en statistisk sikker hæmning af aktiviteten hos væksthusgartnerne i sommerperioden. Det ser ud til, at antikolinesterase-insekticiderne forbliver i biologisk aktiv form uger efter, at de er udsprøjtet, og at arbejde med beskyttelseshandsker ikke i tilstrækkeligt omfang yder beskyttelse mod optagelse i kroppen.

Læs publikation