Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 25/1995

Spredning af renere teknologi i industriel overfladebehandling

29-06-1995EVALUERING AF RENERE TEKNOLOGI I PROJEKTERNE; Bevillinger til branchen for overfladebehandling; Gennemgang af de 27 evaluerede projekter; Behandlede miljøproblemer og vurdering af det valgte fokus; Det teknologiske og miljømæssige projektudbytte; Driftserfaringer og effekt på arbejdsforhold; Projekternes økonomi; Motivation for at indgå i projektet; Akrøter og innovation i branchen; Spredning af information om projekterne; SPREDNINGSUNDERSØGELSEN; Udvælgelse af virksomheder; Fordeling inden for delbrancher; Miljøforhold; Kendskab til renere teknologi; Holdning til miljø; Interesse for og erfaringer med renere teknologi; Sprednig af konkrete typer renere teknologi; Spredningens sammenhæng med virksomhedskarakteristika; Fremtiden i området for overfladebehandling; REDUKTION I MILJØBELASTNINGER; Miljøbelastninger ved galvanisering; Effekten af renere teknologi inden for galvanisering; Vurdering af indsatsen inden for galvanisering; Miljøbelastninger ved varmforzinkning; Effekten af renere teknologi inden for varmforzinkning; Vurdering af indsatsen inden for varmforzinkning; Miljøbelastninger ved organisk overfladebehandling; Effekten af renere teknologi inden for organisk overfladebehandling; Vurdering af indsatsen inden for organisk overfladebehandling; SAMMENFATNING; Branchens fremtid og livscyklusperspektiv; Erfaringerne sammenholdt med andre reguleringsmuligheder; Nøgletal og fremtidens nøgleparametre; Teknologiske overfor strukturelle løsninger; Faglige ekspertgrupper; APPENDIX; Brancheprofil og miljøproblemer; Nøgletalsundersøgelse; BILAG; Spørgeskema til spredningsundersøgelsen; Driftsrelaterede nøgleparametre i galvano; Tungmetalbelastningen fra galvano; Spørgeskemaundersøgelse udført af DGULæs publikation