Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 23/1995

Spredning af renere teknologi i det grafiske område

29-06-1995EVALUERING AF RENERE TEKNOLOGIPROJEKTER I BRANCHEN; Bevillinger til den grafiske branche; Gennemgang af de 8 evaluerede projekter; Det teknologiske og miljømæssige projektudbytte; Driftserfaringer og effekt på arbejdsforhold; Projekternes økonomi; Motivation for at indgå i projektet; Spredning af projekterne; Årsagerne til projekternes succes og fiasko; SPREDNINGSUNDERSØGELSEN; Grafiske procesfunktioners spredning i branchen; Miljøforhold; Kendskab - holdning til renere teknologi; Interesse for og erfaringer med renere teknologiprojekter; Analyse af konkrete eksempler med renere teknologi; Betydningen af virksomhedsstørrelse, uddannelsesbaggrund og miljøholdning for spredningen; Fremtiden i det grafiske område; REDUKTIONER I MILJØBELASTNINGER; Typer af miljøbelastning i det grafiske område; Effekten af renere teknologi i det grafiske område; Miljøvurdering af renere teknologi i det grafiske område; SAMMENFATNING; Erfaringer med renere teknologiprojekter; Substitutioner for organiske opløsningsmidler med vandige systemer; Papiraffald og livscyklusovervejelser i det grafiske område; Branchens fremtid; Aktører og innovation i branchen; Nøgletal og opskalering af miljøeffekter; Fremtidens nøgleparametre i det grafiske område; APPENDIX; Brancheprofil og miljøproblemer; Nøgletalsundersøgelse; BILAG; Spredningsundersøgelsens spørgeskema; Firmaer, ansatte og omsætning i den grafiske branche - 1990; Ansatte og arbejdssteder i den grafiske branche - 1992; Årsforbrug af trykfarve i Danmark - 1992; Estimat over forbrug af trykfarver; Nøgletal vedr. emissioner/produceret mængde; VirksomhedsreferenceLæs publikation