Miljøprojekt, 295, 1995

Renere teknologi i det kommunale miljøarbejde

20-06-1995Rapporten beskriver 9 kommuners erfaringer med aktivt at inddrage renere teknologi i forbindelse med miljøarbejdet med private virksomheder. Arbejdet har omfattet afprøvning af nye roller og virkemidler over for virksomhederne og indførelse af nye arbejdsmetoder i den kommunale forvaltning. Et bredt udvalg af virksomheder og brancher er indgået i projektet, idet det har været et mål at fremskaffe forskellige erfaringer til brug for bl.a. andre kommuner. Rapporten udgives som led i KURS-projektet (Kommunernes Udviklingsarbejde med Renere teknologiStrategier).Læs publikation