Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, nr. 28, 1995

Miljøøkonomi for papir- og papkredsløb: 4 bd.

Delrapport 1: Metodebeskrivelse, materialestrøm og referencer

01-06-1995

METODEBESKRIVELSE; Den miljøkonomiske analyses faser; Problemformulering; Systembeskrivelse : involverede teknologier : relevante parametre : afgrænsninger; Scenariofastlæggelse; Konsekvensbeskrivelse : forudsætninger for konsekvensbeskrivelse : konsekvensskemaet; Vurdering : ressource- og miljømæssig vurdering : økonomisk vurdering; MATERIALESTRØM PAP OG PAPIR

Læs publikation