Miljøtema, 7, 1995

Landmand og natur

19-06-1995Fornuftig omgang med husdyrgødning og bekæmpelsesmidler skåner omgivelserne - og landmanden sparer også penge. I dette temahæfte fortælles om, hvordan landmanden kan vise hensyn i det daglige markarbejde. For husdyrgødningen giver bogen stort set de samme råd, som stod lærebøgerne, man brugte på landbrugsskolerne for 100 år siden. Dengang forstod man at sætte pris på husdyrgødningen. Hensyn og omtanke er særlig vigtig ved vandløb, vandhuller, skel og levende hegn. Hold afstand, når der arbejdes her. Det giver et fristed for markens vilde dyr og planter.Læs publikation