Miljøprojekt, 293, 1995

Fiskenes krav til vandløbenes fysiske forhold

21-06-1995

Rapporten indeholder en sammenstilling af den nyeste viden om de danske fiskearters krav til vandløbenes fysiske udformning. Fiskenes udbredelse og krav til vandløbets bundmateriale, vandstrøm, vegetation m. v. gennemgås, og der gives forslag til, hvordan fiskebestandene bedst plejes. Det konkluderes, at der altid er fisk på vandring i vandløbene, og at det er afgørende at sikre fiskenes muligheder for fri passage. Desuden er det vigtigt at sikre variation i vandløbets fysiske forhold, ligesom det fremgår, at bredzonen er af største betydning for fiskebestandene.

Læs publikation