Projekt om jord og grundvand fra Miljøstyrelsen, 1, 1995

Design, indkøring og drift af afværgepumpning

15-06-1995I denne rapport er opstillet retningslinier for design, indkøring og drift af afværgepumpninger over for grundvandsforureninger. Rapporten behandler bl.a. overordnet sagsforløb, pumpestrategi, moniteringsprogram, oprensningsniveau, beskrivelse af tekniske anlæg m.v. Der er i forbindelse med projektet foretaget en opsamling og bearbejdning af danske erfaringer med afværgepumpninger, som omfatter i alt 67 sager. Desuden er beskrevet udenlandske erfaringer med afværgepumpninger samt danske og udenlandske forsknings- og udviklingsprojekter.Læs publikation