Miljønyt, 13, 1995

Vandløbene - 2. udgave

12-07-1995I 1982 blev den nye vandløbslov vedtaget. Den gjorde det muligt at ændre vedligeholdelsen af vandløbene, så de igen kunne blive gode levesteder for fisk, planter og smådyr. I denne bog er samlet et udvalg af de metoder, vandløbsmyndighederne gennem de sidste 10 år har udviklet for at forbedre vandløbskvaliteten. Det handler om skånsom grødeskæring og egentlig vandløbsrestaurering, og der er lavet en status over de forbedringer, vi har set i vandløbene i denne periode.Læs publikation