Miljøprojekt, 294, 1995

Miljøøkonomi for papir- og papkredsløb

06-07-1995

Formålet med denne rapport har været ved brug af en miljøøkonomisk analyse at vurdere, om det er hensigtsmæssigt for Danmark at øge genanvendelsen af papir og pap og derved reducere behovet for forbrænding og deponering, eller om det derimod er hensigtsmæssigt at øge forbrændingen eller deponeringen af papir og pap og derved reducere genanvendelsen. Ressourceforbrug, miljøbelastning samt virksomheds- og samfundsøkonomiske forhold undersøges og analyseres på basis af forskellige scenarier, som bl.a. fastlægger mængden af papir og pap, der går til genanvendelse.

Læs publikation