Miljøprojekt, 297, 1995

Landbrugspolitik og miljøregulering - 1. delrapport

10-07-1995Denne delrapport præsenterer resultater fra et forskningsprojekt, hvis 1. fase har haft til formål at afdække en række kvalitative sammenhænge mellem landbrugspolitik og miljøtilstanden samt herunder at diskutere mulighederne for økonomiske styringsmidler. Resultater fra projektets 2. fase, der især skal prøve at kvantificere virkningerne i forhold til forskellige landbrugspolitiske udviklingsscenarier, vil senere blive publiceret.Læs publikation