Miljøprojekt, 299, 1995

Kunstig infiltration af overfladevand

06-07-1995Rapporten beskriver forskellige forhold vedr. infiltration af overfladevand: lovgrundlag, erfaringsopsamling og en teknisk del. Den tekniske del omhandler valg og udformning af anlæg, forundersøgelser, moniteringsbehov, afværgemuligheder og ansøgningsprocedure. En af konklusionerne er, at der stadig mangler viden inden for mikrobiologi vedr. overfladevand og grundvand. Dette har umuliggjort en generel fastsættelse af kvalitetskrav til overfladevand.