Miljøprojekt, 298; Environmental project, 298, 1995

Guidance Document for Risk Assessment of Industrial Waste Water

11-07-1995

I rapporten anvises en praktisk fremgangsmåde til tilvejebringelse og vurdering af oplysninger vedr. industrielt spildevands miljøfarlighed. Rapporten omhandler udelukkende undersøgelse og vurdering af udledninger indeholdende stoffer, der kan medføre økotoksikologiske effekter i recipienten, samt fastsættelse af vilkår for udledning af stoffer af den karakter.

Læs publikation