Orientering fra Miljøstyrelsen, 8/1994, 1995

Punktkilder 1993

02-01-1995

Miljøstyrelsen er fagdatacenter for punktkilder i forbindelse med Vandmiljøplanens overvågningsprogram. En gang om året udarbejdes en rapport med resultaterne af overvågningen med punktkilder. Punktkilderne er renseanlæg, særskilte udledninger fra industrien, regnvandsbetingede udløb, spredt bebyggelse m.v., dambrug samt hav- og saltvandsdambrug. Rapporten beskriver forhold af betydning for udledningerne og angiver udledningen i 1993 af kvælstof, fosfor og organisk stof til vandmiljøet samt udviklingen siden overvågningsprogrammets start.

Læs publikation