Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 52/1994, 1995

Processer i forbindelse med behandling af bygge- og anlægsaffald

02-01-1995

RÅVARER; Krav til råvarer; Beskrivelse af nedrivningsprojekter : indvejning og oplagring : forknusning;

OPARBEJDNING AF RÅVARER; Beskrivelse af anlæg og installationer; Knusning - sortering - produktion og spild : tegl : beton; Ressourceforbrug : beregningsgrundlag : tegl : beton; Forbrugt tid og beregnet ydelse : tegl: beton; Sammenligning af ydelse for tegl og beton;

FÆRDIGVARER; Kvalitetskrav; Kvalitetskontrol af færdigvarer;

MILJØTEKNISKE MÅLINGER; Støjmåling; Støvmåling;

ØKONOMISK ANALYSE; Analyse og vurdering af registrerede aktiviteter og ressourcer; Optimeret arbejdsproces; Totale oparbejdningsomkostninger;

TILLÆG; Miljøstyrelsens tilsagn af 6. maj 1991; Kvalitetskontrol, Statens Vejlaboratorium; Støvmåling; tegl : beton; Støjmåling, beton; Registreret ressourceforbrug, tegl; Registreret ressourceforbrug, beton; Variable enhedsomkostninger ved optimeret arbejdsproces; Rejserapport, Bruxelles

Læs publikation