Miljøprojekt, 278, 1995

Miljøfremmede stoffer i renseanlæg

13-01-1995Rapporten omfatter en undersøgelse med prøvetagning og analyse for udvalgte miljøfremmede stoffer og grundstoffer i tilløb og afløb fra 3 renseanlæg. Målingerne er foretaget for såvel flygtige som tungtflygtige organiske stoffer, grundstoffer/sporelementer, organisk stof og næringssalte. Med baggrund i disse måleresultater er fremkommet et resultat for rensegraden af ovennævnte parametre i renseanlæg.Læs publikation